Vertical Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

 Český NONSTOP se v roce 2016 nebude konat.
Pokud však bude zájem, uděláme vše pro to, aby se v příštích letech vrátil.
Děkujeme za pochopení.
Myšlenka závodu:
Český Nonstop si klade za cíl napodobit rytmus dlouhých závodů, jaké se jezdí v odlehlých severských oblastech v extrémních klimatických podmínkách. Tyto severské závody jsou velmi náročné na přípravu celého týmu a vyžadují specifické zkušenosti závodníka (volba rychlosti, vzdálenosti, specifická péče o psy, režim odpočinku atd…), které při běžných závodech nemá závodník nikde v ČR příležitost získat. Každá chyba a nezkušenost závodníka v drsných podmínkách představuje riziko, umocněné obtížnou dostupností.
Proto právě Český Nonstop umožňuje našim týmům získání specifických zkušeností - zde v našich podmínkách, které (na rozdíl od severu) umožňují maximální kontrolu nad pohodou závodících psů a v případě potřeby také rychlý zásah na okruhu a poskytnutí případné pomoci.

Pravidla Nonstopu napodobují v rámci našich možností logiku dlouhých závodů, při maximálním dodržení ZŘ a ŘO. Závodník sám po startu volí, jak dlouhé okruhy bude absolvovat (delší okruh 45 km, kratší 31 km) a kdy a jak dlouho nechá psy odpočívat mimo nařízené přestávky. Smyslem je najít optimální rytmus pohybu a přestávek volitelných i povinných tak, aby tým ujel co největší vzdálenost v časovém limitu závodu (100 hodin).
Během závodu musí být dbáno na maximální pohodu, zdraví a bezpečnost psů i závodníka a příslušní funkcionáři mají pravomoci k nařízení dalších odpočinků či stažení týmu ze závodu.


Základní pravidla:
Start bude hromadný, startovní čas tedy bude pro všechny stejný, bez ohledu na to, jestli vyrazí na trať v okamžiku hromadného startu, nebo později. Od času startu začíná běžet časový limit závodu 100 hodin.

Trať je vedena po dvou okruzích. V nejvzdálenějším místě každého okruhu je kontrolní bod, vybavený razítkem a sešitem.

Každý závodník bude mít svoji závodnickou kartu, kterou je povinen orazítkovat razítkem při každém průjezdu kontrolním bodem. Do sešitu na kontrolním bodě je závodník povinen zapsat každý čas průjezdu se svým startovním číslem Tímto bude prokázán každý průjezd závodníka kontrolním bodem tratě.

Každý okruh je závodník povinen ukončit průjezdem prostoru startu a cíle ve Veclově, nebo je závodník povinen svůj úmysl pokračovat přímo do dalšího okruhu nahlásit pořadateli telefonicky (příp. zaslat SMS). Při každém dojezdu do prostoru startu a cíle je závodník povinen ohlásit se na hlavní základně závodu ve Veclově.

Každý závodník musí dodržet jednu povinnou přestávku na každých 24 hodin trvání závodu (celkem čtyři přestávky), z toho tři přestávky musí být dlouhé min. 4 hodiny, jedna přestávka musí být min. 8 hodin dlouhá.
Povinnou přestávku musí závodník absolvovat na hlavní základně (tj na úvazišti v prostoru startu a cíle).
Začátek každé povinné přestávky (tj. čas příjezdu na základnu) je závodník povinen se svým startovním číslem zapsat do sešitu při příjezdu do prostoru startu a cíle a při odjezdu a je povinen zapsat čas odjezdu.

Pokud veterinární dozor usoudí, že spřežení je ve stavu, kdy není schopno v danou chvíli pokračovat v závodu, může týmu nařídit další, přiměřeně dlouhou povinnou přestávku, nebo pro dané spřežení nařídit po dohodě s vedením ukončení závodu.
Pokud vedení závodu usoudí, že závodník je ve stavu, kdy není schopen v danou chvíli pokračovat v závodu, může mu nařídit další, přiměřeně dlouhou povinnou přestávku, nebo mu nařídit ukončení závodu.

Během přestávky mohou být psi uloženi do přepravních boxů (delší, povinná přestávka), nebo mohou odpočívat na úvazu vystlaném slámou (kratší přestávka). Psi musí být uloženi do boxů, pokud závodník chce opustit prostor úvaziště v době, kdy na něm není zajištěn dohled.
Závodník může pobývat v obytných prostorech základny za účelem jídla, pití a sušení vybavení.
Nocovat (spát) musí závodník na úvazišti spolu se psy, ve svém stanu nebo v bivakovacím vaku.
Závodník může závod kdykoli ukončit, poté může nocovat v objektu, ve vlastním spacáku.

Zhruba v polovině délky okruhu bude další místo určené pro případný nouzový bivak. Na tomto místě bude zajištěna pouze sláma pro psy. Bezpečné zakotvení psů v místě nouzového bivaku je plně v režii závodníka a musí být zajištěno řetězovým, nebo lankovým stake-outem, nebo lajnami s vpleteným ocelovým lankem a potřebnými kolíky, nebo kotvou.

Psi, neschopní pokračovat v závodě musí být dovezeni (ve vaku na saních) do prostoru startu a cíle. Tam musí být závodníkem obstaráni dle potřeb a pak mohou být odloženi v určených boxech. Závodník musí nahlásit pořadatelům, že psa odkládá a informovat o jeho stavu. Pes bude označen a od této chvíle bude o něj v době nepřítomnosti závodníka postaráno pořadatelem. Odložené psy není možno znovu zapřáhnout do závodu.

Čas startu do posledního okruhu závodu musí závodník zvolit tak, aby do cíle dojel před koncem celkového časového limitu závodu. Pokud dojede po ukončení časového limitu, poslední okruh se mu nebude započítávat.
Pokud více závodníků ujede ve stanoveném limitu stejnou vzdálenost, bude o konečném pořadí rozhodovat čas dojezdu do cíle po posledním dokončeném okruhu.

Během pobytu na hlavním úvazišti ve Veclově, je možno používat vlastní zásoby a vybavení, umístěné v autě. Vodu bude možno doplňovat průběžně. Je možno využít hygienická zařízení. Na základně bude průběžně zajištěno občerstvení a bude možno sušit výbavu.

Během celé doby konání závodu je zakázána pomoc doghandlera.