Vertical Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

 
Popis trati:

Mírně zvlněná, lesní cesty a silnice. Průměrná nadmořská výška: 642,3 m n.m. Start a cíl: 661 m n.m.
Nejvyšší bod trati: 713 m n.m., nejnižší bod trati: 568 m n.m.

50 km dlouhá trať prochází nesmírně zajímavou krajinou, která byla až donedávna veřejnosti zcela neznámá. Z větší části totiž vede těsně podél rakouské hranice, tedy územím, které se nachází v bývalém nepřístupném hraničním pásmu.

Trať vede přes několik zaniklých vesnic (Rajchéřov, Romava, Staré Hutě), hlubokými lesy, podél rozsáhlých pastvin, po hrázích šesti rybníků a několikrát křižuje hlavní evropské rozvodí mezi Severním a Černým mořem.