Vertical Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

 
Podzimní závod Reingers

S nápadem uspořádat podzimní mezinárodní závod v Reingers za námi přišli zástupci dolnorakouského kulturního sdružení Nordlicht v létě roku 2006. Dalším spolupořadatelem z rakouské strany je Bugenlandský sportovní klub psích spřežení (BSSC).
Jelikož jsme s myšlenkou uspořádat kárový závod koketovali již dříve, nemuseli nás dlouho přemlouvat. Líbila se nám i myšlenka mezinárodního závodu, kde trať překročí hranice na české území a opět se vrátí do Rakouska. Pokud vím, tak na "západní" hranici se nic podobného ještě nekonalo.
Obec Reingers leží těsně vedle hranice s ČR a u rybníka na jejím okraji se nachází i kemp s třiceti parkovacími místy pro karavany a dostatečným prostorem pro stanování a úvaziště psů. Kemp je vybaven sociálním zařízením a rozvodem pitné vody. Asi 300 metrů od kempu se nachází hala, která bude sloužit k přípravě a prodeji jídla a budou zde probíhat i večerní radovánky s hudbou.

Trať závodu kopíruje po startu státní hranici a po necelém kilometru ji křižuje a přechází na české území v oblasti bývalé obce Staré Hutě. Po necelých dvou kilometrech se trať dělí na sprintovou část, která vede doprava, zpět ke státní hranici a část midovou, která vede doleva. Ta pokračuje východním směrem, přes hráz rybníka Kačer po pláni k další zrušené obci Rajchéřov a přes hráz místního rybníka se stáčí doprava, směrem k Romavě. Romava je další obec, která byla zničena při budování hraničního pásma v 50. a 60. letech minulého století. Opět následuje přejezd po hrázi, tentokrát Romavského mlýnského rybníka, za kterým se noří do příhraničních lesů a směrem k západu pokračuje přes hráz posledního rybníka na českém území, Starého romavského, do výběžku, který tvoří státní hranice. Stáčí se k severu a po necelých dvou kilometrech se napojuje na trať sprintu a po šestistech metrech směrem k západu opouští přes nově upravený hraniční přechod pro pěší a cyklisty české území.
I na rakouském území pokračuje trať zajímavým lesním úsekem a po krátkém, ale poměrně prudkém sjezdu se dostává do otevřené krajiny a směrem k severu se přes meze, louky a polní cesty vrací zpět do prostoru startu a cíle.