Vertical Drop Down CSS3 Menu Css3Menu.com

 
Výzva pro případné sponzory

Dovoluji si Vás oslovit touto cestou s žádostí o sponzorskou pomoc při pořádání závodů psích spřežení "Českou Kanadou 2013" a "Český Nonstop 2013". Věřím, že Vás následující informace zaujmou a navážeme oboustranně výhodnou spolupráci.

První ročník Závod "Českou Kanadou" se uskutečnil ve dnech 15. - 16. února 2003. Hned napoprvé byl zařazen do seriálu závodů Mistrovství republiky v kategorii Mid a tím že byl posledním v pořadí, rozhodovalo se zde o konečném pořadí MR v této kategorii. S počtem 61 soutěžících ve dvanácti kategoriích se zařadil mezi tři nejobsazenější závody, bez rozlišení délky trati, v sezóně 2002 – 2003.

Další ročníky se uskutečnily v letech 2004-2012. Tři ročníky závodu musely být bohužel zrušeny pro nedostatek sněhu, takže poslední, sedmý ročník se konal v únoru 2012.

Závod se koná v oblasti zvané Česká Kanada, mezi městem Nová Bystřice a obcí Staré Město pod Landštejnem v okresu Jinřichův Hradec. Start a cíl závodu je umístěn u obce Klášter, asi 5 km od Nové Bystřice, v blízkosti klášterního kostela Nejsvětější Trojice, který patří mezi nejvýznamnější památkové objekty v regionu. Samotná trať závodu prochází hlubokými lesy a pastvinami v blízkosti hranice s Rakouskem a její velká část je umístěna v panenské přírodě bývalého hraničního pásma.

Mnoho závodníků bylo zdejší tratí doslova nadšeno a proto se k nám opakovaně rádi vrací. V posledních letech stoupá obliba našeho závodu i u závodníků z Rakouska, Německa a Slovenska. Jelikož je to jediný podobný závod v této oblasti a jedná se o velmi atraktivní podívanou, byla i divácká účast na všech ročnících překvapivě vysoká.

Díky atraktivitě závodu byly všechny ročníky provázeny i dost velkou publicitou a zájmem médií. V regionálním vysílání televize Prima proběhly pravidelně reportáže ze závodu a deníky Dnes a Listy Jindřichohradecka otiskly upoutávky na závody i reportáže z jejich průběhu. Upoutávky byly vysílány také na Rádiu Faktor. Mimo to bylo otištěno několik reportáží v regionálních a městských listech v blízkém okolí.

V roce 2009 jsme se rozhodli vyzkoušet uspořádání dalšího, zcela unikátního závodu. Byl pojmenován "Český Nonstop" a jak název napovídá, cílem závodu je ujetí co největšího počtu kilometrů v daném, časovém limitu 100 hodin. Jelikož se jedná o extrémní závod, určený pro vybranou skupinu musherů, je počet účastníků omezen na 12 spřežení. Závod se koná v týdnu po závodu "Českou Kanadou" v obci Veclov, kde náš statek slouží jako základna pro účastníky a pomocníky. Také "Českého Nonstopu" se již zúčastnili závodníci z Rakouska a Německa.

Pořadatelem závodu je musherský klub Long Hair Tails (On Caps) jehož členové se věnují především závodům na dlouhé a střední tratě.

Vážení přátelé, vzhledem k vysoké finanční náročnosti pořádání závodů psích spřežení "Českou Kanadou" a "Český Nonstop" uvítáme jako pořadatelé jakoukoli finanční, či materiální pomoc při zajištění tohoto závodu. Tato pomoc bude podložena řádnou smlouvou o zabezpečení propagace a reklamy mezi vaší společností a pořadatelským klubem.

Za Vaší případnou pomoc můžeme nabídnout následující formu reklamy a propagace Vaší firmy, podniku, či osoby:
  • Umístění loga vaší firmy na plakátech závodu. Plakátů bude vytištěno 500 kusů a budou vylepeny hlavně v jihočeském regionu, ale i v Praze, Brně a ostatních větších městech a v prodejnách sponzorů.
  • Umístění vámi dodaných, reklamních tabulí v místě startu a cíle závodu a v místě vyhlašování výsledků. V tomto prostoru je v době konání závodu největší koncentrace diváků.
  • Možnost bezplatného umístění prodejního, či propagačního stánku vaší firmy v místě startu a cíle závodu.
  • Umístění loga vaší firmy s případným odkazem na www stránkách závodu. Tyto stránky jsou v provozu po celý rok a jsou průběžně aktualizovány. Adresa stránek je http://www.ceskoukanadou.cz.

Kontakt na pořadatele závodu:
    Bohumír Kremlička
    Veclov 5
    378 81 Slavonice,
    tel: 606 659 345
    E-mail: b.kremlicka@quick.cz

Děkujeme Vám předem za čas, který jste věnovali prostudování naší nabídky i za Vaší případnou pomoc. Veškeré Vaše dotazy či připomínky směrujte prosím na výše uvedené kontakty.

S pozdravem,


Bohumír Kremlička
ředitel závodu